Korozní zkoušky jako možnost ověřování výrobků, materiálů a povrchových úprav

Korozní zkoušky

Celkové roční ztráty, které vznikají jako důsledek koroze, se pohybují okolo 17 bilionů EUR. Na celém světě se z důvodu koroze ztratí 5 tun oceli každou sekundu.

Je dávno známe, že koroze negativně ovlivňuje vlastnosti výrobků či zařízení. Zkoušky v solných komorách umožňují srovnat testovaný vzorek a referenční vzorek a okamžitě tak odhalit případné problémy při výrobě.

Urychlené korozní zkoušky mají velké uplatnění v strojírenství, automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, stavebnictví a dalších, protože umožňují pomoct s výběrem materiálu, nebo dílů tak, aby byla zajištěná jejich optimální životnost.

 

Testovací normy

Existuje celá řada norem, které definují testy odolnosti vůči korozi. Je proto velmi důležité zvolit vyhovující normu a uvědomit si požadavky pro samotný test. V úvahu by měly být brány zejména podklad, na kterém se bude testovat, zamýšlený typ koroze, koncová povrchová úprava, požadavky zákazníka nebo soulad s požadavky trhu.

Mezi základní testy odolnosti vůči korozi patří testy solnou mlhou a cyklické korozní testy (CCT, Cyclic Corrosion Tests).

Testy solnou mlhou mohou být prováděny buď v neutrálním, nebo kyselém prostředí. Tento typ testu je také uváděn jako jeden z původních testů odolnosti vůči korozi. Neutrální testy se obvykle provádí na kovových materiálech, testy v kyselém testovacím prostředí se provádí ve většině případů na hliníku. Mez nejobvyklejší normy definující testy solnou mlhou patří například ASTM B117, ASTM G85 nebo ISO 9227.

Cyklické korozní testy patří mezi nejžádanější testy na dnešním trhu a vyžadují mnohem sofistikovanější testovací zařízení. Cyklický test je kombinací různých samostatných testů definovaných v jednotlivých normách. V definovaném čase se v testovací komoře střídá celá řada prostředí, která slouží pro urychlení vzniku koroze, jako například test solnou mlhou, sušení okolním vzduchem, kondenzační vlhkost nebo kontrolovaná vlhkost, u které lze nastavit požadovanou teplotu i hodnotu relativní vlhkosti. Mezi nejčastěji používané normy pro cyklické testování patří například CCT-1, ISO 11997-1, ISO 14993, JASO M 609 nebo P-VW 1210.