Zkoušky v solné mlze

  • ASTM B 117 – je nestarší a nejpoužívanější normou pro testování odolnosti vůči korozi na světě. Jedná se o neutrální solnou mlhu (pH 6,5 – 7,2) s nepřímým spadem 1,0 až 2,0ml/80cm²/hod a předepsanou teplotou 35°C. Délka trvání testu se různí. Norma definuje požadavky velmi široce – to na jedné straně umožňuje široké použití, na druhé straně, nejsou-li stanoveny interně další parametry, je ohrožena opakovatelnost testu.

  • ISO 7253 - Norma vznikla při vývoji v evropském automobilovém průmyslu, výsledky testů se však neukázaly být v souladu s reálnou situací. Stejně jako v případě normy ASTM B117 tato norma nesimuluje reálné prostředí vhodné pro automobilový průmysl. Jako řešení se ukázal posun směrem k cyklickým testům. Norma ISO 7253 definuje minimální objem testovací komory na 450 litrů. Maximální povolené přerušení testu je 30 minut každých 24 hodin.

  • ISO 9227 – popisuje univerzální postup pro neutrální testy, testy kyselinou octovou i urychlené testy s příměsi síranu měďnatého.  
  • Pro testy podle ISO 9227 musí být testovací panely připraveny v souladu s normou ISO 3574. Referenční panely musí být matné a test musí probíhat bez přerušení po dobu 48 hodin. Testovací komora bude v souladu s normou, pokud bude na konci ztráta materiálu na referenčních testovacích panelech v rozmezí 70 mg/m2 ± 20 mg/m2.

  • Mezi další zkoušky patří např. BS 7479, JIS Z 2371, NFX 41-002, IEC 60068-2-11, MIL-STD-810, metoda 509.5, MIL-DTL-5541F, ASTM G 85, postup A1 nebo DEF STAN 00-35, část 3, zkouška CN2